Акумулаторите GigaWatt се произвеждат в заводите на световния лидер Johnson Controls в Чехия по лиценз на Bosch като ценово изгодна алтернатива на акумулаторите Bosch Silver. Батерийте се отличават като икономично решение при автомобили с малко на брой електрически консуматори.

Предимства

  • По-ниски цени при сравнимо качество
  • 100% необслужваеми
  • надеждно захранване дори при неблагоприятни температурни условия

Булхит ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите без предупреждение и без да актуализира тази страница своевременно. За актуални цени моля свържете се с нас.