Поддръжка на акумулатора Ви

Профилактика = дълги години безпроблемна експлоатация

Предлаганите от Булхит гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване и поддръжка покриват диагностика на електрическата система на автомобила и диагностика и поддръжка на акумулаторната батерия. Диагностиката и анализът на дефекти се извършват с най-съвременната компютъризирана техника от квалифициран персонал с дългогодишен опит.

Тъй като много от често срещаните проблеми с акумулатора на автомобила се проявяват в следствие на неизправности и неправилно функциониране на електрическата система, Ви препоръчваме профилактично да контролирате нейното състояние, както и състоянието на батерията поне всеки 6 месеца. Поради все по-високата сложност на електрическите инсталации на съвременните автомобили и наличието на деликатна електроника, Ви съветваме да поверите контролните прегледи в ръцете на професионалисти, които разполагат с необходимия опит и техника.

Как се проверява зарядната системата на автомобила?

Специалистите ни извършват диагностиката на зарядната система на автомобила посредством специализирани електронни уреди от световните лидери в областта Midtronics и Bosch. За установяване на изправността на зарядната система е важно да се установи дали стартера на автомобила функционира правилно, дали няма нежелана и ненормална консумация на енергия и дали зарядната система на автомобила зарежда акумулатора правилно.

За целта уредите за диагностика се свързват към изводите на акумулатора и се замерват нужните параметри в покой, при работещ двигател и при работещ двигател със товар от често използвани консуматори (осветление, климатична система, аудио система и д.р.). Уредът автоматично сверява измерените стойности с номиналните при изправна батерия и дава индикация за състоянието на батерията. 

Как се проверява състоянието на акумулатора?

Основните показатели за изправността на батерията е дали тя е в състояние да акумулира енергия, да я съхранява за определено време и да я отделя при определени параметри. Надеждното измерване и проверка на тези параметри е почти невъзможно в домашни условия от неквалифициран персонал и без специализирани уреди.

При наличието на необходимата техника в квалифицирани ръце обаче, замерванията могат да се извършат на място за няколко минути. С помощта на електронен уред се измерва напрежението в батерията в покой, при стартиране на автомобила и при работещи консуматори. При батерии с некапсуловани кутии, при които техникът има достъп до електролитът на батерията, се извършва и замерване на гъстотата на електролита със съответния уред. Данните за гъстотата на електролита могат да дадат ценна информация за състоянието на батерията. На базата на тези данни, техникът може да направи заключение за състоянието на акумулатора и да предприеме евентуално необходимите мерки за възстановяването му или подмяната с нов.

Защо честите проверки са важни?

На базата на богатия си дългогодишен опит в продажбата на акумулаторни батерии и тяхната сервизна поддръжка, препоръчваме на клиентите си профилактично да контролират състоянието на акумулатора и електрическата система на автомобила поне два пъти в годината. Често неизправностите в електрическата система настъпват постепенно и незабележимо за водача и водят до неправилно зареждане на акумулатора. Това може да причини дълбоко разреждане на батерията, което води до съкращаване на живота й и преждевременната й подмяна.

Затова Булхит предлага на клиентите си безплатни контролни прегледи на акумулатора и зарядната система на автомобила. Дори ако не сте закупили батерията си от нас обаче, сте добре дошли. Символичната цена на прегледа може да Ви спести много време, главоболия и средства. Ако все пак се окаже, че имате нужда от нова батерия, ще решим проблема Ви превантивно като я подменим на място с нова от богатата ни продуктова гама.