Профилактика = дълги години безпроблемна експлоатация

На базата на богатия си дългогодишен опит в продажбата на акумулаторни батерии и тяхната сервизна поддръжка, препоръчваме на клиентите си профилактично да контролират състоянието на акумулатора и електрическата система на автомобила поне два пъти в годината